//
About Us – Hakkımızda

TUSIAD-Washington Representative Office Intern Edition is a venue for TUSIAD-Washington Representative Office interns to express their thoughts on US-Turkish relations as well as their internship experiences in Washington, DC. The opinions expressed in this website belong solely to their authors and do not necessarily reflect the positions of TUSIAD.

TUSIAD US Representative Office – Washington, DC

TUSIAD Washington, D.C. Representative Office opened in November 1998 to enhance ties between the United States and Turkey in every field and to strengthen mutual interaction. The main function of the Representative Office is to maintain regular contact and cooperation with the U.S. Congress, administration, business circles, think tanks, the media, international organizations and Turkish-American organizations.

The objective of the Representative Offices is to serve as a bridge between the two nations by informing U.S. public opinion on developments in Turkey and informing TUSIAD membership of U.S. interests both in Turkey and the region. In this context, the Representative Office serves as a conduit for exchange of information between Turkey and the United States on political, economic, and business matters through participating in and hosting conferences and panels, establishing direct contacts, sponsoring reports and publishing newsletters.

With TUSIAD’s increased involvement in promoting a structural framework for the progress of Turkish-American ties both economically and politically, the Representative Office works closely with the Brookings Institution especially, one of TUSIAD’s institutional partners.

//

Bu blog, TUSIAD-Washington Temsilcisi stajyerlerinin Turkiye-ABD ilişkileri üzerine yorumlarını ve stajyerlik deneyimlerini paylaştıkları bir platformdur. Bu sitede yer alan yazı ve yorumlar tamamen yazarların kişisel görüşlerini yansıtmakta olup, TÜSİAD’in resmi görüşü değildir.

TÜSİAD ABD Temsilciliği – Washington, DC

TÜSİAD, Kasım 1998’de ABD-Türkiye ilişkilerini  her alanda güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla Washington, DC ofisini kurmuştur. Bu temsilciliğin ana görevi ABD Kongre’si, yönetimi, iş camiası, düşünce kuruluşları, medyası, uluslararası organizasyonları ve Türk-Amerikan dernekleri ile sürekli iletişim halinde olmaktır.

Temsilciliğin hedefi, iki ülke arasında ABD toplumunu Türkiye ile ilgili konularda bilgilendirerek bir köprü oluşturmak ve TÜSİAD üyelerini ABD’nin Türkiye ve bölgedeki politikaları hakkında bilgi sahibi kılmaktır. Bu bağlamda temsilcilik, ABD-Türkiye arasında politik, ekonomik ve iş konularında bilgi akışını sağlama görevini üstlenmiş olup, konferanslar ve paneller organize ederek ve bu tür toplantılara katılarak birebir ilişkilere katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda temsilcilik çeşitli raporların hazırlanmasını desteklemekte, haftalık ve aylık bültenler yayınlamaktadır.

TÜSİAD’ın Amerikan-Türk ekonomik ve politik ilişkilerinin gelişmesindeki artan rolü dolayısıyla temsilciliğimiz Brookings Enstitüsü ile yakın çalışmaktadır.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

%d bloggers like this: